Linderudkollen

Linderudkollen

Løypetraséer og skistadion

Etter initiativ fra Kjelsås langrenn engasjerte Friluftsetaten (nå Bymiljøetaten) i Oslo kommune Grindaker og Multiconsult til å utarbeid reguleringsplan med konsekvensutredning for Linderudkollen skisenter. Eksisterende hoppbakker og serveringsstue ble en del av reguleringen. I samarbeid med Kjelsås langrenn ble det utarbeidet forslag til løypetraséer og utforming av skistadion. I tillegg ble det laget forslag til utvidet parkering, skibru og skileik. Etter godkjent reguleringsplan ble Grindaker engasjert av Bymiljøetaten til å utarbeide anbudsgrunnlag for bygging av nye løypetraséer, skistadion, snøproduksjonsanlegg, belysning, skibru og arrangementsbygg.

Byggherre: Bymiljøetaten, Oslo kommune
Tidsrom: 2008-2016
Omfang/kostnad: Ca 20 daa opparbeidet areal, Entreprisekostnad ca 20 mill. kr. ekskl. arrangementshus.
Arkitekt: SLAD-arkitekter
Rådgivere: VA: Erichsen & Horgen, EL: IPRAS

Alle foto: Damian Heinisch

Grindaker har hatt prosjekteringsledelsen, vært ansvarlig søker og prosjektert alle terrengarbeider og bidratt i byggeoppfølging. Anlegget består av 5 km løyper fordelt på tre sløyfer som kan kobles sammen til ulike rennlengder og hvor begge fartsretninger stort sett går parallelt. For en fartsretning er løypebredden 6m og for toveis 9m, hvorav 3 m er bygd som gruset vei. Alle løyper og stadion har belysning med LED-armaturer. Det er etablert et distribuert snøproduksjonsanlegg som dekker stadion og alle skiløyper. Vannet hentes fra to nærliggende tjern og pumpes ut til 21 hydranter hvor viftekanoner kobles på og produserer snø for utlegging. Det er bygget en skibru og et arrangementshus bygges i 2016. Totalt ca 20 daa er bearbeidet.

Anlegget består av 5 km løyper fordelt på tre sløyfer som kan kobles sammen til ulike rennlengder og hvor begge fartsretninger stort sett går parallelt.