Løpshavn

Løpshavn

Forlengelse av fjellet

Løpshavn er en ny småbåthavn med sjøhus og sjøboder ca 7 km nord for Bodø sentrum. Havna dekker et areal på ca 50 daa hvor 20 er i sjøen. Anlegget har ca 90 hus, 30 boder og 200 båtplasser av varierende størrelse.

Byggherre: Løpshavn AS
Tidsrom: 2006-2009
Entreprenør: Byggmester Lillegård AS
Arkitekt: Stein Halvorsen AS

Alle foto: Damian Heinisch

Moloene er lagt slik at de forlenger eksisterende fjellrygger.

I sjøen er det bygget to moloer. Begge er konstruert slik at de benyttes som byggegrunn. I utformingen av anlegget er det tatt utgangspunkt i fjellformasjonene i området rundt. Moloene er lagt slik at de forlenger eksisterende fjellrygger. Hovedmoloen er og buet for å stå sterkere mot kreftene fra havet.

Husene er plassert slik at alle har utsikt.

Adkomsten har en klar retning dannet av adkomstvei med parkering på begge sider. Husene er plassert slik at alle har utsikt. De er individuelt forskjøvet både horisontalt og vertikalt. Grindaker har vært med i prosjektet fra tidlig idéutvikling til ferdigstilt anlegg. Kontoret har stått for gjennomføring av regulering, videre arbeid med detaljprosjekt, komplett anbudsbeskrivelse og oppfølging i byggefasen.