Lysgårdsbakkene

Lysgårdsbakkene

Olympisk arena

Oppdraget med prosjektering av hoppbakker til OL på Lillehammer i 1994 ble tildelt ØKAW arkitekter og Grindaker landskapsarkitekter etter 1. premie i åpen arkitektkonkurranse. Anlegget består av arena for K90 og K120, samt åpnings- og avslutningsseremoni for OL 94.

Byggherre: LOOC
Tidsrom: 1990-1993
Omfang/kostnader: 115 mill
Arkitekt: ØKAW Arkitekter AS

Alle foto: Damian Heinisch

Unnarennene ligger i terrenget, mens tilløpskonstruksjonene svever tett over bakken.

Det er bygget tribuner for 40.000 mennesker og 800 m2 permanente bygg for drift og arrangement. Unnarennene ligger i terrenget, mens tilløpskonstruksjonene svever tett over bakken. Sletta stikker ut i åkeren på Lysgård og avgrenses av en kraftig natursteinsmur i to nivåer.