Maridalsveien Sykkeltiltak

Maridalsveien Sykkeltiltak

Blågrønt sykkeltiltak

Prosjektet er en del av Oslo kommunes satsing på å øke andelen sykkeltrafikk ved bygge ut sykkelvegnettet. Tiltaket gjelder ombygging av krysset Maridalsveien – Akersbakken for bedre tilrettelegging for sykkel. Som et ledd i kommunens overvannsstrategi ble rester­ende parkeringsareal omgjort til regnbed for å håndtere overvannet.

Byggherre: Bymiljøetaten, Oslo kommune
Tidsrom: 2019-2020
Omfang/kostnader:
Entreprenør: Steen og Lund
Rådgivere: ViaNova, Electronova

Alle foto: Damian Heinisch

Grunnet anleggets plassering har det vært naturlig å se på grøntanlegget og regnbedet som en forlengelse av parkdraget over Alexander Kiellands plass. Regnbedet er tilplantet med stauder og gress, og utformet med terskler for holde tilbake et større vannvolum.