Midtstulia Rekrutteringsannlegg

Midtstulia Rekrutteringsannlegg

Anlegg til helårsbruk

Grindaker har sammen med ØKAW arkitekter og Multiconsult prosjektert nytt rekrutteringsanlegg for hopp i Midtstulia, Holmenkollen. Anlegget ble ferdigstilt i forlengelsen av Holmenkollen nasjonalanlegg.

Byggherre: Oslo kommune
Tidsrom: 2010-2012
Arkitekt: ØKAW Arkitekter
Rådgivere: Multiconsult

Alle foto: Damian Heinisch

Anlegget består i fire hoppbakker på terreng, med størrelse HS 66, HS 44, HS 22 og HS 11. I motsetning til Holmenkollbakken og Midtstubakken er anlegget dedikert til breddeidretten.

De fire bakkene er lagt på terreng, i et område brukt som riggområde og massedeponi under byggingen av Holmenkollen nasjonalanlegg. Terrenget er formet med hjelp av overskuddsmassene etter utbyggingsprosjektet.

Terrenget er formet med hjelp av overskuddsmassene etter utbyggingsprosjektet.