Moa Urnelund

Moa Urnelund

Skjermet grønn oase

Kirkelig fellesråd i Ålesund hadde et mål om å øke kremasjonsprosenten i de østre delene av byen. De ønsket å utnytte  et areal i tilknytning til Spjelkavik kirke som tidligere lå brakk. De innbød i den forbindelse til en begrenset plan- og designkonkurranse om utforming av den nye urnelunden. Det var viktig for fellesrådet at planen fikk en god og attraktiv utforming slik at flest mulig ønsket å benytte seg av denne gravplassen.

Grindaker vant konkurransen og gjennomførte etterpå reguleringplanarbeid og videre detaljplanlegging av anlegget. I tillegg hadde firmaet faglig oppfølging i byggeperioden. Gravplassen er tilrettelagt med 450 urnegraver i tillegg til en navnet minnelund.

Byggherre:  Ålesund kirkelige fellesråd
Tidsrom:  2010-2017
Entreprisekostnad:  ca 15 mill.
Entreprenør:  Møre Maskin AS
Rådgivere: Norconsult AS

Alle foto: Damian Heinisch

Planforslaget legger vekt på å skape en skjermet grønn oase i tilknytning til kirken. Terrenget løftes i de ytre sonene av urnelunden for å skape en god skjerming. Visuelt sett vil da urnelunden oppleves nedsunket i forhold til området rundt.

Mot sør og vest er det plantert bøketrær. For øvrig er vegetasjonen planlagt for en variasjon med årstiden; med løk som kommer tidlig vår, skoglik blomstring gjennom sommeren i tillegg til vegetasjon med fine høstfarger. Hovedmotivet i urnelunden er en plass med sittemulighet og et vannspeil. Tanken er at denne plassen skal gi en form for ro og gi de beskøkende en mulighet til kontemplasjon. Det er gjennomgående brukt mye tegl i anlegget for å visuelt binde sammen urnelunden og kirken.

Tanken er at denne plassen skal gi en form for ro og gi de beskøkende en mulighet til kontemplasjon.