Nesodden Kirkegård

Nesodden Kirkegård

Stedstilpasset minnesmerke

Utvidelsen av Nesodden kirkegård sto ferdig bygget i 2015 og har plass til 1500 kistegraver, 800 urnegraver og en minnelund med felles minnesmerke. Kirkegården ligger som en forlengelse av eksisterende kirkegård avgrenset med blandingsskog i tre retninger. Terrenget faller mot nord og på de høyeste punktene har man utsikt over Oslofjorden. Etter at skogen ble hogget og detaljene i landskapet ble tydeligere valgte Grindaker konseptet for den nye gravplassen.

Forprosjektet er tegnet av Asplan Viak AS. Grindaker har gjennomført detaljprosjektering og byggeoppfølging av anlegget for totalentreprenør.

Byggherre: Nesodden kommune for Nesodden kirkelige fellesråd
Tidsrom: 2014-2015
Omfang/kostnader: 18,2 millioner
Entreprenør: Braathen Landskapsentreprenør AS
Rådgivere: Aalerud AS, Halvor Næss belysningsdesigner

Alle foto: Damian Heinisch

Den naturlige innrammingen av skog skaper et tydelig landskapsrom.

Den naturlige innrammingen av skog skaper et tydelig landskapsrom. I utformingen har vi ønsket å forsterke rommet ved å legge veiene som en avgrensing mot skogen og med store samlende gressarealer i mellom. Som et overordnet konsept har vi jobbet med stedegen vegetasjon med et skogslignende uttrykk. Vegetasjonen er i hovedsak plassert langs veiene for å unngå oppdeling på tvers.

 

Det er gjennomgående brukt enkle og solide materialer, som kanter av storgatestein, felt med smågatestein og asfalt, samt sort stål på alt av møblering og utstyr. Kirkegården har fått en navnet urnelund med et stedstilpasset minnesmerke, hvor en fjellknaus er vaiersaget vertikalt og horisontalt for plass til navneskilt. I tilknytning til minnesmerket er det satt av et areal i skogkanten beregnet for urnegraver. Minnesmerket har fått en spesialtilpasset belysning som kun lyser opp de sagete flatene.

 

Kirkegården har fått en navnet urnelund med et stedstilpasset minnesmerke, hvor en fjellknaus er vaiersaget vertikalt og horisontalt for plass til navneskilt.

Minnesmerket har fått en spesialtilpasset belysning som kun lyser opp de sagete flatene.