Østensjøbanen

Østensjøbanen

Metrostandard

I 2014 startet arbeidene med rehabilitering og oppgradering av syv T-banestasjonene langs linje 3 Østensjøbanen til metrostandard. Plattformene ble forlenget for å passe til nye togsett, og ble utstyrt med nye leskur, belysning og møbler.

Byggherre: Sporveien
Tidsrom: 2014-2016
Omfang/kostnader: 7 T-banestasjoner
Entreprenør: AF gruppen
Rådgivere: Aas-Jakobsen, ViaNova Plan- og trafikk AS, Geovita AS

Alle bilder: Damian Heinisch

På stasjonene er det lagt vekt på å bevare eventuell eksisterende vegetasjon, spesielt store bartrær som lerk og furu.

Sideterreng ble bearbeidet og det ble lagt inn nye gangforbindelser til noen av stasjonene. Grindaker har i hovedsak jobbet med terreng- og vegetasjonsforming. Det er lagt vekt på bruk av hardføre busker og stauder som kever lite skjøtsel og som er enkle å etablere. I tillegg er det plantet nye furutrær i buskfeltene.