Regnskog på Tøyen

Regnskog på Tøyen

Regn + skog = sant

«Regnskog på Tøyen» er et midlertidig byromstiltak som retter søkelyset mot de utfordringene vi står ovenfor i dag med klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Prosjektet har som hensikt å vise hvordan natur i urbane strøk kan bidra til å løse noen av disse utfordringene.

Byggherre: Oslo kommune, PLan- og bygningsetaten v/Bykuben
Omfang: Ca 1.0 MNOK
Tidsrom: våren 2022
Samarbeid: Bykuben, Bydel Gamle Oslo, Bymiljøetaten og Deichman Tøyen
Entreprenør: Agaia

Alle foto: Damian Heinisch

Skogen er plantet på tre øyer og består av til sammen 50 trær fordelt på 23 ulike tresorter. Under trærne er det eng med busker og stauder som finnes naturlig i området rundt Oslo.

Trærne i skogen består av typiske sorter for Oslo og Østlandet, sammen med noen importerte treslag som er vanlige å plante i gater, parker og hager.

Trærne har en stor variasjon i størrelse, form og farge med ulike blader, blomster, frukter og bark. Det er bevisst valgt å blande trær fra norske frøkilder med importerte arter for å fremheve den variasjonen og det mangfold som finnes i en by.

Under trærne er det vegetasjon som gir husrom og mat for mange slags insekter og småkryp. Her kan pollinerende insekter som humler og bier finne nektar hele sommeren. Edderkopper kan lage nett mellom strå og greiner, biller og tusenbein kan gjemme seg under blader og stokker. I enga kan plantene få utvikle seg, blomstre og sette frø.

Prosjektet skal stå inntil 2 år eller frem til første spadetak for det som vil bli den permanente løsningen på stedet. Området er nå i en reguleringsplanprosess.