Schweigaardsgate 33

Schweigaardsgate 33

Linjer langs jernbanen

Schweigaardsgate 33 er et næringsbygg på Grønland i Oslo. Bygget ligger tett på Schweigaardsgate mot nord og jernbanespor mot sør. Prosjektet omfatter oppgradering av gate på byggets sydside, omkringliggende fortau og ny gangforbindelse med påkobling til Nordenga gang- og sykkelbru.

Byggherre: Rom Eiendom
Tidsrom: 2016-2019
Omfang/kostnader: 4500m2
Arkitekt: LPO arkitekter AS
Rådgivere: Multiconsult, AAJ, Fagerhult
Entreprenør: Strøm Gundersen AS, Miljølandskap

Alle foto: Damian Heinisch

På alle byggets sider er det etablert gangarealer med innslag av vegetasjon. Store plantekasser i cortenstål er anlagt i de mer skyggefulle områdene; i trappepassasjen til Nordenga bru og ved byggets hovedinngang. Det er etablert regnbed og trerekker på terreng syd og vest for bygget. Regnbedene, som er integrert i fortausarealene, sikrer flomveg mot Schweigaardsgate.

Prosjektet er miljøklassifisert i henhold til BREEAM-NOR EXCELLENT. Det er benyttet hovedsakelig norske arter i samråd med økolog og miljørådgiver.

Gangarealer som ligger inn mot bygget er opparbeidet med lys granitt. Kontrastlinjer, som er inspirert av tilliggende jernbanetomt, gir et dempet mønster i belegget. Sittebenker som er formet av elevert belegning myker opp gatemiljøet. Detaljer i sittebenker, plantekasser, belysning og kanter er utført i cortenstål. Grindakers oppgaver i prosjektet har vært utarbeidelse av forprosjekt, rammesøknad og detaljprosjektering for totalentreprise, samt oppfølging i byggeprosessen.