Sjølyststranda

Sjølyststranda

Grønt miljølokk

Sjølyststranda er et bolig- og næringsområde på tomten for den tidligere Messehallen på Sjølyst. Prosjektet består av ca 470 leiligheter, og næringslokaler mot gaten og de urbane plassene. Det er bygget et “miljølokk” over E18 som knytter Skøyenområdet sammen med Bygdøy og Oslofjorden.

Byggherre: Veidekke Eiendom AS, OBOS Nye Hjem AS
Tidsrom: 2001-2006
Omfang/kostnader: ca. 38 daa
Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS Stian Rennesund (Anleggsgartner)
Arkitekt: 4B arkitekter, LPO Arkitektur & Design

Alle foto: Damian Heinisch

Hoffselva trekkes fram som et positivt element i området og det legges stor vekt ved å etablere et grønt friområde på toppen av lokket. Det er etablert stier gjennom boligområdet som knytter sammen gang- og sykkelveinettet i området.

Mesteparten av anlegget ligger på betongdekke og det er lagt ned mye arbeid i å etablere gode nok vekstbetingelser for at området skal fremstå som grønt og frodig. Det er i tillegg lagt stor vekt ved valg av vegetasjon spesielt med tanke på årstidsvariasjoner.

Grindaker sine oppgaver i prosjektet har vært å bistå gjennom hele prosjekteringsprosessen fra skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt til byggeoppfølging.