Skagerak Energi Porsgrunn

Skagerak Energi Porsgrunn

Grønn ramme om moderne kontorbygg

Skageraks nye hovedkvarter i Porsgrunn er et moderne kontorbygg som rommer fire bygningsvolum knyttet sammen med glassganger. Bygget følger vannets gang ned mot Porsgrunnselva og åpner seg i en åpen foaje med høye glassvegger. Uterommene består hovedsakelig i offentlige arealer.

Byggherre: Skagerak Energi
Tidsrom: 2008-2012
Entreprenør: TOR Entreprenør
Arkitekt: Arken AS, Dyrvik Arkitekter AS

Floodeløkka i nord er bygget om og har gitt en ny struktur til kvartalet. Mellom Storgata i vest og Sverres gate i øst er det skapt en ny tverrforbindelse for gående, samt kjørbare arealer utformet på fotgjengernes premisser. Bygget og gårdsrommet er i sin helhet bygget over et parkeringsanlegg.

Beplantningen består i hovedsak av grønne vekster med ulike strukturer og bladform som gir et frodig helhetsinntrykk. Skageraks ansatte har fått et eget indre gårdsrom som er avgrenset med beplantede espaljeer.

Grindaker AS har vært engasjert i prosjektet fra forprosjekt og frem til ferdig bygget anlegg.