Ski Torg

Ski Torg

Urbant landbruk

Ski sentrum er i sterk utvikling, og kommunen initierte i 2019 til en åpen plan- og designkonkurranse om Ski Nedre torg. Overvann skal håndteres lokalt etter 3-trinns strategien.

Byggherre: Ski kommune
Tidsrom: 2019
Omfang: 11000 m2 torg

Hjertet i Ski ligger i skjæringspunktet mellom Idrettsveien og Øvre/ Nedre torg. I forslaget er helheten i byrommene vektlagt. Formkonseptet er inspirert av et elveløp med kaskader. Fokus er inn mot midten av torget, hvor også overvannet ledes i sør. Formgrepet styrkes av et heldekkende beleggmønster i ulike farger. Omrammingen av de to torgene er frodig og grønn. På tvers strekker det seg vegetasjonsøyer ut i Idrettsveien.

I skjæringspunktet plasseres en paviljong mellom tre-kroner og blir et rom i seg selv på det store torget. Her foreslås kafé, toalett, galleri, åpent kjøkken etc. Fra paviljongen ser man utover et amfi, en fontene og et nedsenket lekeområde under trekronene.

I forslaget er også et fremtidskonsept, DYRK SKI. Det innebærer at landbrukskommunen skal bli en innovativ landbruksby som bidrar til en dyrke et felles verdigrunnlag. Ved å satse på lokal matproduksjon, formidle matkultur og knytte regionene sammen. Med dyrking på tak og fasader i Ski sentrum, og etablere Idrettsveien som en markedsgate er målet at lokal mat er innen rekkevidde og nye aktiviteter skapes i Ski sentrum.