Skøyen Torg

Skøyen Torg

Strukturerende linjer

Næringsbygget mellom Karenslyst Allé og jernbanen ved Skøyen stasjon ble ferdigstilt i 2013. Torget foran hovedinngangen og fortauet langs Karenslyst Allé er opparbeidet som en del av prosjektet. Området utgjør siste del av en lang bygge- og utviklingsperiode i området.

Byggherre: Skøyen Næringsbygg AS
Tidsrom: 2007 – 2013
Omfang/kostnader: ca. 4000 m2
Entreprenør: Skanska Norge AS
Anleggsgartner: Braathen Landskapsentreprenør AS
Arkitekt: Arcasa arkitekter AS
Rådgivere: ViaNova Plan og Trafikk AS

Alle foto: Damian Heinisch

Den tidligere taxiholdeplassen er erstattet av et offentlig uterom som knytter sammen Karenslyst Allé og arealer under jernbanebrua. Området er utviklet i nært samarbeid med byggherre og Bymiljøetaten og intensjonen har vært å skape et solid og varig byrom for ferdsel og opphold.

Torgområdet med gjennomgående sykkelvei var på forhånd fastlagt i reguleringsplan. Grindaker har utarbeidet plan for rammesøknad, detaljprosjekt/byggeplan og bistått i oppfølging av byggearbeidene. Torgets belegg tar utgangspunkt i materialbruk og mønster i Jernbaneverkets tidligere opparbeidede arealer.

Det er benyttet granittplater av lys granitt og basalt. Benker og lave murer i basalt underdeler rommet og skaper rammer for uteservering langs fasadene. Hovedsykkelveien ligger nedsenket gjennom torgområdet. Fortauet langs Karenslyst Allé har belegg av granittplater i lys granitt og snøsmelteanlegg.