Steindalsfossen

Steindalsfossen

For folk og fisk

Steinsdalsfossen er en populær attraksjon i Kvam herad. Prosjektet er et av Statens vegvesens turistveiprosjekt. Det er bygget et parkeringsanlegg på sørsiden av Steinsdalselva. Herfra er det fantastisk utsikt opp mot fossen. 

Byggherre: Statens vegvesen, Nasjonale turistveger
Tidsrom: 2009-2014
Omfang/ kostnad: Ca 35 mill.
Entreprenør: GBS Entreprenør AS (Byggetrinn 1), Hardanger maskin AS (Byggetrinn 2)
Arkitekt: Jarmund/ Vigsnæs arkitekter AS
Rådgivere: Multiconsult

Alle foto: Damian Heinisch

Et nytt informasjonsbygg i grønn betong peker mot fossen og rammer inn atraksjonen fra innsiden av bygget. Det anlegges en sentral øy på parkeringsplassen som fungerer som rasteplass. Herfra leder en betongsti de besøkende opp mot fossen. Fra parkeringsplassen er det også en lett tilgjengelig fiskesti med langsgående sittemur.

På rasteplassen plantes det gjennomgånde med bjørkekirsebær. De vakre stammene i kobber vil stå fint sammen med den grønne betongen som med åra får en fin kobberpatina.

I de ytre sonene er vegetasjonsuttrykket mere i tråd med vegetasjonen som allerede finnes i området rundt Steinsdalsfossen. Rundt fossen har det vært en viktig premiss å bevare det vakre kulturlandskapet på best mulig måte. Grindaker har vært med i prosjektet fra forprosjekt til ferdig bygget anlegg.