Storgata i Raufoss

Storgata i Raufoss

Robuste materialer

I 2012 startet arbeidet med omregulering av Storgata på Raufoss. Den søndre delen av Storgata ble regulert til miljøgate og det skulle etableres en ny rundkjøring ved stasjonen. I 2014 startet arbeidet med byggeplan som ble utført av Grindaker i samarbeid med Vianova Lillehammer. Anlegget sto ferdig bygget juli 2016.

Byggherre: Statens vegvesen region øst avd. Gjøvik
Tidsrom: 2014-2016
Omfang/ kostnader: 34 millioner
Andre konsulenter: Vianova AS avd. Lillehammer, Areal +
Entreprenør: Anlegg Øst AS
Anleggsgartner: Akershusgartneren AS

Alle foto: Damian Heinisch

Den nye rundkjøringen utløste et stort inngrep i den eksisterende kollektivterminalen på Raufoss, og hele terminalen måtte bygges om. Det ble lagt vekt på at anlegget skulle være godt tilrettelagt for universell utforming med god lesbarhet. Det er brukt robuste materialer av høy kvalitet, som granitt, pulverlakkert stål og betongheller.

Området mot jernbanen er avgrenset av granittkanter i sittehøyde, med innfelte benker. Det er etablert en møbleringssone med sykkelpullerter, busskur, avfallsbeholdere osv. Ved stasjonsbygget er det en bred og solid trapp og en rampe som ligger bak en granittmur. Muren markerer inngangen til stasjonen og fungerer som et rekkverk for rampen som ligger i bakkant. I forkant av muren er det et plantefelt med prydgress. Det er plantet hardføre stauder og busker inne på terminalenområdet, samt en rekke med rogn mot gata og i rundkjøringa.

I Storgata har veien blitt smalere og mer presis og sidearealene mot de ulike næringslokalene har fått tydelige avgrensninger med kanter og plantefelt mot fortau. Alt av belysning i gata er skiftet ut.