Storrhusranden rasteplass

Storrhusranden rasteplass

Utsikt til fjellene

På oppdrag fra Statens vegvesen region øst skulle den eksisterende rasteplassen langs E6 på Dovrefjell oppgraderes. Prosjektet omfattet etablering av nytt toalettbygg, møblement og oppgradering av parkeringsareal. Rasteplassen ligger ved en lomme langs E6 mellom Dombås og Hjerkinn, og har fantastisk utsikt til fjellene på begge sider.

Byggherre: Statens Vegvesen, Region øst
Tidsrom: 2014-2015
Kostnad: Ca. 5.millioner
Entreprenør: Snøhetta anlegg
Rådgivere: Nordplan, ViaNova, Ing. Rasmussen og Strand

Alle foto: Damian Heinisch

Tanken bak utformingen av rasteplassen var å fokusere på utsikten til fjellene i nordøst og sørvest ved å dele rasteplassen i to av en vinklet mur av oppdalsskifer. Mot Snøhetta i nordøst er den harde siden, med parkering.

Den andre siden henvendte seg til naturen og et eksisterende tjern. En gangsti fører opp på høyden med utsikt til en viktig elgbiotop og tilrettelagt for senere bygging av utsiktstårn. Det var allerede tidlig i prosjektet et bevisst fokus på kortreiste og naturlige materialer, og paletten inneholdt tilslutt oppdalsskifer, malmfuru og cortenstål. Møblementet er enkelt og robust av benker i heltre malmfuru og bordplater av store skiferheller. Grindaker har tegnet forprosjekt og detaljtegninger, og har underveis i prosjektet samarbeidet med Statens vegvesen og de andre rådgiverne.