Sundtkvartalet

Sundtkvartalet

Multifunksjonelt

Sundtkvartalet er et kontor og forretningsbygg med adresse Lakkegata 53 på Grønland i Oslo. Bygget er hovedkontor for Skanska i Norge og har dessuten en stor andel utleielokaler for kontorbedrifter og småskala servicenæring. Bygget har også en offentlig flerbrukshall i kjelleren som bl.a. brukes av skoler i nærområdet. To gamle industribygg og et gammelt kirkebygg er bevart og integrert i området.

Byggherre: Skanska og Entra
Tidsrom: 2014 – 2017
Omfang: 3200 m² uteområde
Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS
Entreprenør: Skanska Norge AS

Alle foto: Damian Heinisch

I mellomrommene mellom bygningene dannes det ulike plasser og uterom med ulike funksjoner som  inngangspartier, uteoppholdsareal og uteservering.

Bygget ligger helt ut mot fortauet langs Vals gate i sørøst og Heimdalsgata i nordøst, mens det er trukket inn i fra gata og delvis lagt bak den gamle bebyggelsen mot Lakkegata i vest. Her dannes det plasser og uterom for inngangspartier og uteopphold med plasser for uteservering tilknyttet resturantlokaler i den gamle delen av bebyggelsen.

Uteområdene har et lyst barrikadedekke med store plantekasser i cortén-stål. Plantekassene har stedvis benker integrert som en del av kanten. Beplantningen i plantekassene består av bunndekkende stauder og prydgress med oppstammede trær. Det er benyttet hovedsakelig norske arter.

Prosjektet er miljøklassifisert i henhold til BREEAM-NOR EXCELLENT. Grindaker sine oppgaver i prosjektet har vært detaljprosjektering samt faglig oppfølging i totalentreprisen.