Thomas Heftyes Plass

Thomas Heftyes Plass

Klassisk plass med moderne vri

Prosjektet legger til rette for at Thomas Heftyes plass skal bli et møtested for beboerne i området. Elisenbergveien er stengt, taxiholdeplassen flyttet og plassen har fått et gjennomgående gulv i granitt. Plassen er hevet noe i nordvest. På denne måten dannes en flate, godt egnet for opphold og arrangementer. Den lille høydeforskjellen med mur og trapp gir et fysisk og visuelt skille mot Bygdøy Allé og Thomas Heftyes gate, som ytterligere vil forsterke plassrommet.

Byggherre: Oslo kommune, Bymiljøetaten
Tidsrom: 2008-2011
Omfang/kostnader: Ca 4,0 mill
Entreprenør: Uteanlegg A/S
Rådgivere: ViaNova Plan og Trafikk

Alle foto: Damian Heinisch

Den røde fargen er rødfargen til Den norske Turistforening og viser til at Thomas Heftye var en av grunnleggerne av DNT og foreningens første formann.

Plassen vil framstå som en tradisjonell/klassisk plass med en moderne vri. Tradisjonell med sitt robuste belegg og materialbruk for øvrig, moderne i sitt formspråk og med røde innslag. Den røde fargen er rødfargen til Den norske Turistforening og viser til at Thomas Heftye var en av grunnleggerne av DNT og foreningens første formann. Plassen har belegg av granittheller med bredder 750, 600 og 400 mm i fallende lengder.

Som innslag i belegget ligger røde aluminiumsprofiler. Murer og trapper er i gradet lys Labrador. Bjørketrærne på plassen var i dårlig forfatning og er fjernet. Ett tre er bevart etter ønske fra Oslos politikere. En gruppe av Koreahegg med underplanting av stauder og prydgress gir plassen frodighet og erstatter trær som er fjernet. Grindaker har arbeidet med omregulering og detalj-/ byggeprosjekt.