Tønsberg Gamle Kirkegård

Tønsberg Gamle Kirkegård

Rehabilitering av kirkegård

Tønsberg Gamle Kirkegård har sentral beliggenhet i Tønsberg sentrum og har en viktig funksjon som en av byens store grønne områder. Kirkegården åpnet i 1854, men siden 1973 har kirkegården vært stengt for kistegravlegging. I forbindelse med gjenåpning av kirkegården ble det lagt ned et omfattende arbeid med omregulering av gravfelt og prosjektering av ny drenering. I forbindelse med omreguleringen ble hele kirkegården rehabilitert.

Byggherre: Tønsberg kirkelige fellesråd
Tidsrom: 2008-2010
Omfang/kostnader: Ca 36 daa
Rådgivere: Civitas AS, VA Consult AS

Ved kapellet er det anlagt en ny forplass, og driftsgården og båreentré fra øst er oppgradert. Hele kirkegården har fått ny innramming med hekker, grønn skjerm mot jernbane i sør og nytt rekkverk i nord og i vest.

Det var et sterkt ønske å bevare de over 100 år gamle trærne. Noen av alléene er tynnet, og det er etablert ny allé i den sentrale aksen på kirkegården.

Enkelheten og den grønne identiteten på Tønsberg Gamle kirkegård har vært premissgivende i dette rehabiliteringsprosjektet.