Tøyen Torg

Tøyen Torg

Tøyenteppene

Intensjonen med prosjektet var å oppgradere Tøyen torg og 4 hovedinnganger til et torg med et helhetlig dekke, belysning og møblement. Oslo kommune ønsket å skape en torgflate som representerte Tøyen torg sin historie og plass i lokalmiljøet, i tillegg til at torget skulle være et attraktivt og trygt møtested. Grindaker har utarbeidet detaljprosjekt og anbud, samt faglig oppfølging i byggeperioden.

Byggherre: Oslo kommune, Bymiljøetaten
Tidsrom: 2016-2018
Omfang/kostnader: Areal 5330 m2
Entreprisekostnad: ca Kr 20.000.000,-
Entreprenør: Skaaret landskap AS
Rådgivere: Vianova, Electronova, Zenisk
Kunstner: Mari Meen Halsøy

Alle foto: Damian Heinisch

I regi av Bymiljøetaten i Oslo utførte Byverkstedet et temporært medvirkningsprosjekt på torget i 2015, kalt Venteplassen. Erfaringene herfra er implementert i prosjektet, og har ligget til grunn for den endelige møbleringen og utformingen av multifunksjonelle møbler.

Med konseptet Tøyenteppene er det etablert 3 gulvtepper med ulike mønster. Teppene blomst og biblo ligger i Hagegata og er et resultat av en medvirkningsprosess med kunstner Mari Meen Halsøy og lokale ungdommer fra T-Town. En kombinasjon av totalt 8 ulike teglsorter er benyttet i prosjektet.

På torget utrykkes teppe- og vevskultur fra hele verden med et diamantmønster. Torgteppet er møblert med lamper, møbelgrupper og plantekasser. Eksisterende lysmaster fra 70-tallet med opaliserte kupler er skiftet ut med tilsvarende lysmaster i kobberfarge og kupler i klart glass.