Turbru Griniveien

Turbru Griniveien

Estetisk konstruksjon

Bærum kommune ønsket en ny turvegbru over Griniveien for å koble sammen boligområdene på Østerås og Eiksmarka med Bærumsmarka. Turveibruen fungerer som vanlig gangbru på sommeren og som skibru på vinteren.

Byggherre: Bærum kommune
Tidsrom: 2015-2017
Kostnad: Ca. 12.millioner
Entreprenør: PEAB Anlegg
Arkitekt: ØKAW Arkitekter
Rådgivere: Dr. Ing. Olav Olsen AS

Alle foto: Damian Heinisch

Det har vært et tett samarbeid mellom arkitekt, landskapsarkitekrt og bruingeniør for å få til en estetisk fin konstruksjon som samtidig er enkel og ikke for dominerende på stedet. Brua er laget som en prefabrikert konstruksjon for å enkelt kunne løftes på plass. Dette var ønskelig for å unngå at Griniveien måtte stenges over lengre tid. Brua er delt i to spenn av en søyle som ligger i samme liv som støyskjermen.

Grindaker har tegnet forprosjekt, detaljprosjekt og har bistått med oppfølging i byggeperioden.