Ullevål Stadion Stasjon

Ullevål Stadion Stasjon

Møteplass ved stasjonen

Det var behov for å anlegge en likeretterstasjon i tilknytning til sporområdet ved Ullevål stadion stasjon. Likeretterstasjonen skal bidra til en oppgradering av kjørestrømforsyningen på Sentrumsbanen fra Majorstuen til Nydalen.

Byggherre: Sporveien
Tidsrom: 2017-2019
Omfang/kostnader: Ca 1200m2
Arkitekt: Flux arkitekter/ Arkitektkontoret GASA
Rådgivere: Aas-Jakobsen AS, Via Nova Plan- og Trafikk AS, Electronova AS, Ingenia, ECT AS, Geovita AS, NGI, Sweco AS

Alle foto: Damian Heinisch

Det er i tillegg etablert en kiosk i deler av 1. etg av stasjonen, samt en ny sykkelparkering under tak. Tilgangen til perrongen er oppgradert og tilrettelagt for universell utforming.

Likeretterstasjonen og kiosken er plassert på et nytt torg. Torget vil kunne betjene større grupper av reisende, for eksempel etter større arrangementer på Ullevål stadion, slik at man unngår konfliktsituasjoner mellom myke og harde trafikanter. I tillegg er torget egnet som møteplass for reisende.

Torget er belagt med natursteinsplater som brytes opp av større utsparinger med vegetasjon. Disse grønne feltene har fått en plassering slik at logiske bevegelseslinjer ivaretas på en god måte. I forbindelse med de grønne feltene er det etablert sittekanter i mørk naturstein. I tillegg til å være dekorative så fungerer vegetasjonsarealene som fordrøyning av overvann på plassen.