Tøyen torg

Intensjonen med prosjektet er å oppgradere Tøyen torg og 4 hovedinnganger til torget med et helhetlig
dekke, belysning og møblement. Oslo kommune ønsket å skape en torgflate som representerer Tøyen torg sin historie og Tøyen torg sin plass i lokalmiljøet, i tillegg til at torget skulle være et attraktivt og trygt møtested.

I regi av Bymiljøetaten i Oslo har Byverkstedet utført et temporært medvirkningsprosjekt på Tøyen torg. Erfaringener herfra er implementert i prosjektet.

Med konseptet ?Tøyenteppene? er det etablert 3 gulvtepper med ulike mønster. Teppene består av tegl i ulike fargenyanser.

Totalt er det benyttet en kombinasjon av 8 ulike teglsorter innenfor prosjektområdet, 6 av disse er brukt i teppemønstrene.

Teppekultur fra hele verden uttrykkes med en stor diamant i torgteppet. Torgteppet er møblert med lamper, møbelgrupper og plantekasser. I Hagegata er det anlagt 2 kunsttepper basert på en medvirkningsprosess med en lokal tekstilkunstner og barn fra Tøyen. Eksisterende grå lysmaster fra 70-tallet med opaliserte kupler er skiftet ut med tilsvarende lysmaster i en kobberfarge og kupler i klart glass.

Grindaker har utarbeidet detaljprosjekt og anbud og har hatt faglig oppfølging i byggeperioden.

Byggherre:   Oslo kommune, Bymiljøetaten
Tidsrom:   2016-2018.
Omfang/ kostnader: Areal: 5330 m2. Entreprisekostnad: ca Kr 20.000.000,-
Entreprenør:  Skaaret landskap AS
Rådgivere:  Vianova, Electronova, Zenisk.
Kunstner:   Mari Meen Halsøy

 

Alle foto: Damian Heinisch