Lilleaker torg

Torget ved trikkestasjonen på Lilleaker et prosjekt
Grindaker har arbeidet med for Mustad Eiendom. Uteanlegg AS har vært utførende entreprenør.

Grindaker har vært med i prosessen helt fra skisseprosjekt til ferdig bygget anlegg, og har hatt rollene som prosjektleder og ansvarlig søker i prosjektet.

Tidlig i prosjektet ble det gjennomført en brukermedvirkningsprosess der det kom fram en rekke ønsker fra lokalbefolkningen på Lilleaker. Programmeringen av torget er basert på disse ønskene, og torget inneholder blant annet en fontene, trampoliner, liggenett og frukttrær.

Tegldekket er inspirert av fasaden på det gamle og bevaringsverdige stasjonsbygget, og det hele omsluttes av en kant i prefabrikkert betong som fungerer som både forstøtningsmur og sittekant. Prosjektet håndterer alt overvann på egen tomt, ved hjelp av nedsenkede grøntarealer og underjordiske fordrøyningsmagasin som også forsyner trærne med vann.

Byggherre:    Mustad Eiendom AS
Tidsrom:    2018-2019
Omfang/kostnader:   ca. 10 mill.
Entreprenør:    Uteanlegg AS
Rådgivere:   ÅF consult/ ÅF lighting, ViaNova, Aqua Fontener AS

Alle foto: Damian Heinisch