Søndre Slagen Kirkegård

Den eksisterende skogskirkegården ligger på et drenert skog- og myrområde som grenser til åpent landskap med dyrka mark.

Grindaker har utarbeidet forprosjekt og detaljprosjekt og har fungert som byggeleder i byggefasen. Grindaker har i tillegg hatt ansvar som prosjekteringsgruppeleder.

Utvidelsen består av to kistegravfelt, samt en mer hensiktsmessig løsning av driftsgården og adkomst for drift. Den eksisterende kirkegården består i sin helhet av skogstrær spredt på store flater. I utvidelsen var det viktig å holde fast på dette enkle prinsippet, og samtidig sørge for at det åpne åkerlandskapet rundt kunne oppleves fra kirkegården. Det ble derfor tynnet noe buskkratt, samtidig som det ble plantet spredte forekomster av bl a lerk, bjørk og eik. Solide steingjerder, som ellers brukt i et åkerlandskap, er satt opp som avgrensing av kirkegården. Inngangen fra nord og driftsadkomsten fra vest har fått nye porter i stål som er spesielt utformet for Søndre Slagen Kirkegård. I tillegg flere nye vannpostplasser med enkle, støpte murer som står i stil med kirkens funksjonalistiske arkitektur.

Byggherre: Tønsberg Kirkelige Fellesråd
Tidsrom: 2008-2011
Omfang: 7000 m2
Entreprenør: Marthinsen & Duvholt as.
Anleggsgartner: Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS
Rådgivere: Civitas AS, VA Consult AS

Foto: Damian Heinisch

Foto: Damian Heinisch

Foto: Damian Heinisch

Foto: Damian Heinisch

Foto: Damian Heinisch

Foto: Damian Heinisch

Foto: Damian Heinisch

Foto: Damian Heinisch

Foro: Damian Heinisch

Foro: Damian Heinisch