Hol gravlund

Hol gravlund ligger i Hamar kommune i Hedmark. Da Hamar kirkegård ble for liten ble Hol gravlund bygget som avlastning. Gravplassen, som har flott utsikt over Hamar by, er bygget som en frittstående gravplass uten seremonibygg.

Den nye kirkegården har plass til 500 kistegraver og 1900 urnegraver. Mesteparten av urnegravene ligger innenfor en buet gangvei som følger terrengets over-ordnede skålform. Ut mot sidene ligger kistegravene. Utformingen følger et rutenett hvor graver, trær, gangveier og mellomrom følger det samme rutenettet.

 

På tre sider er anlegget omrammet av skogsbryn og på den fjerde siden står en rekke lindetrær. Inne på gravplassen er det kun brukt kirsebærtrær som et gjennomgående hovedgrep. De gir anlegget en helt spesiell stemning med sin vakre vårblomstring og sine flotte høstfarger. Om våren er det løkblomstring.

Det er bygget et klokketårn i forbindelse med den nye kirkegården. Tårnet er tegnet av arkitektkontoret Østby, Kleven, Almaas. Benker, vannposter, gjerder og porter har samme formspråk som klokketårnet og binder anlegget sammen til en helhet.

 

Byggherre:  Hamar kirkelige fellesråd
Tidsrom:   1980-1984
Omfang/ kostnader: Ca 17daa.
Arkitekt:   Østby-Kleven-Almaas

Alle foto: Damian Heinisch