Midtstulia rekrutteringsanlegg

Grindaker har sammen med ØKAW arkitekter og Multiconsult prosjektert nytt rekrutteringsanlegg for hopp i Midtstulia, Holmenkollen. Anlegget ble ferdigstilt i forlengelsen av Holmenkollen nasjonalanlegg.

Anlegget består i fire hoppbakker på terreng, med størrelse HS 66, HS 44, HS 22 og HS 11. I motsetning til Holmenkollbakken og Midtstubakken er anlegget dedikert til breddeidretten.

De fire bakkene er lagt på terreng, i et område brukt som riggområde og massedeponi under byggingen av Holmenkollen nasjonalanlegg. Terrenget er formet med hjelp av overskuddsmassene etter utbyggingsprosjektet.

Alle bakkene er utstyrt med plast og porselen som muliggjør helårsbruk av anlegget. I tillegg er anlegget tilrettelagt med slepetrekk og dommertårn som muliggjør større og mindre arrangementer i tillegg til effektivitet i treningen.

 

Byggherre:  Oslo kommune
Tidsrom:   2010-2012
Arkitekt:   ØKAW Arkitekter
Rådgivere:  Multiconsult

Alle foto: Damian Heinisch