Frogner stadion

Frogner Stadion ble anlagt i 1901, og hadde sin storhets-tid for hurtigløp på skøyter på 30- og 40-tallet. Etter en rehabilitering på 60-tallet, har anlegget vært i forfall, og mye av bygninger og tribuner har blitt revet.

Prosjektet omfatter blant annet rehabilitering av gjenværende bygninger, (“buen”), et nytt tilbygg til denne, stadionanlegg med kunstfrossen hurtigløps- og bandybane, kunstgressbane for fotball, og tribuneanlegg for ca 800 personer.

Forprosjektet tok utgangspunkt i et skisseprosjekt/mulighetsstudie utarbeidet av LPO arkitekter. Skisseprosjektet omfattet i tillegg en ny flerbrukshall og ishockeyhall. Dette ble ikke inkludert i Grindakers videre prosjektering fram til byggestart og oppfølging.

Hovedelementet i landskapsplanen er tribuneanlegget. Dette består av prefabrikerte og robuste betong-
profiler som ligger i den eksisterende vollen mot Middelthuns gate og Kirkeveien.

I ettertid har Spor arkitekter, Grindaker og Norconsult utarbeidet et skisseprosjekt for en ny ishall.

Byggherre:  Oslo kommune
Tidsrom:   2008-2012
Omfang/ kostnad:  Ca. 120 mill
Entreprenør:  Dokken AS (landskap)
Arkitekt:   SPOR Arkitekter AS
Rådgivere:  Norconsult

Alle foto: Damian Heinisch