Marikollen idrettspark

I rulleringen av kommuneplanen i Rælingen kommune ble det utviklet et skisseprosjekt for Marikollen idrettspark. Skisseprosjektet ble innarbeidet i kommuneplanen og dannet grunnlag for regulering og videre utvikling av idrettsparken.

Ved hjelp av en 3D-modell ble ulike alternativer for de forskjellige aktivitetene undersøkt. Modellen ble også brukt som diskusjonsgrunnlag i møte med brukere og klubbene i idrettslaget, og til presentasjon av det endelige forslaget. 

Prosjektets ambisjon har vært å skape gode rammer for alpint, fotball, langrenn, rulleski, (sommer)hopp, skateboard, sandvolleyball, downhill-sykling, festivaler, m.m.

Sentralt i anlegget etableres fellesfunksjoner som klubbhus, garderober, kafé og parkering.

Grindaker har hatt ansvar for skisseprosjekt, reguleringsplanarbeid, forprosjekt og total-entreprisegrunnlag. Grindaker har vært ansvarlig søker og har hatt faglig oppfølging i løpet av byggepriodene.

Byggherre:  Rælingen kommune/ Rælingen skiklubb
Tidsrom:   2008-2018
Omfang/ kostnader: Ca 3,0 mill (LARK og rådgivere) 
Entreprenør:  AS Feiring Bruk, Rælingen Graveservice AS
Rådgivere:  Cowi AS, BioFokus, Norwegian Snow Consulting AS

Alle foto: Damian Heinisch