Kistefos museum "The Twist"

Kistefos er Nord-Europas største skulpturpark for samtidsskulptur. Eiendommen består av tre landskap som overlapper hverandre. Det er det naturlige landskapet med furumo, granskog, elver, fosser, øyer og kløfter; et industrielt landskap med møller, fabrikker, lagerbygninger, kraftverk, demninger og broer; og sist, et kunstnerisk landskap med abstrakte objekter. Grindaker har arbeidet med masterplan for kunstparken på Kistefos. I dette arbeidet har Grindaker bl.a. vært lokal samarbeidspartner for det nye museumsbygget The Twist, utviklet og tegnet av BIG, som åpnet høsten 2019.

Bygget er spent som en bro over Randselva, og skaper forbindelse mellom parkens nord- og sydside, slik at man kan bevege seg gjennom en sluttet kunststi gjennom hele parken. Grindaker har også vært med i utviklingen av nye inngangspartier ved parkens nord- og sydside, med parkering, plassering av inngangsportaler og nye kunstverk.

Intensjonen med landskapsanlegget var å innpasse det nye bygget på en så skånsom måte som mulig i det inntilliggende skogslandskapet.

Grindaker har vært involvert i prosjektet gjennom hele detaljprosjekteringsfasen og frem til ferdig bygget anlegg.

Byggherre:    Kistefos museum
Tidsrom:    2018-2019
Omfang/kostnader:   Museumsbygg: 1000m2
Arkitekt:    BIG- Bjarke Ingels Group (The Twist), Element arkitekter (Ansvarlig søker og inngangssone)
Entreprenør:  Bladt Industries, Åsmund Pettersen & Sønn AS, Johnny Tuvsjøen AS
Rådgivere:   Rambøll

Alle foto: Damian Heinisch