Skagerak Energi

Skageraks nye hovedkvarter i Porsgrunn er et moderne kontorbygg som rommer 4 bygningsvolum, knyttet sammen med glassganger. Bygget følger vannets gang ned mot Porsgrunnselva og åpner seg i en åpen foaje med høye glassvegger. Uterommene består hovedsakelig i offentlige arealer. Floodeløkka i nord er bygget om og har gitt en ny struktur til kvartalet.

Mellom Storgata i vest og Sverres gate i øst er det skapt en nye tverrforbindelse for gående, samt kjørbare arealer utformet på fotgjengernes premisser. Bygget og gårdsrommet er i sin helhet bygget over et parkeringsanlegg. Beplantingen består i hovedsak av grønne vekster med ulike strukturer og bladform, og gir et frodig helhetsinntrykk. Skageraks ansatte har fått et eget, indre gårdsrom, som er avgrenset med beplantede espaljeer.

Byggherre: Skagerak Energi
Tidsrom: 2008-2012
Entreprenør: TOR Entreprenør
Arkitekt: Arken AS, Dyrvik Arkitekter AS

Alle foto: Damian Heinisch