Sundtkvartalet

Sundtkvartalet er et kontor og forretningsbygg med adresse Lakkegata 53 på Grønland i Oslo. Bygget er hovedkontor for Skanska i Norge og har dessuten en stor andel utleielokaler for kontorbedrifter og småskala servicenæring. Bygget har også en offentlig flerbrukshall i kjelleren som bl.a. brukes av skoler i nærområdet. To gamle industribygg og et gammelt kirkebygg er bevart og integrert i området.

Bygget ligger helt ut mot fortauet langs Vals gate i sør- øst og Heimdalsgata i nordøst mens det er trukket inn i fra gata og delvis lagt bak den gamle bebyggelsen mot Lakkegata i vest. Her dannes det plasser og uterom for inngangspartier og uteopphold med plasser for ute- servering tilknyttet resturantlokaler i den gamle delen av bebyggelsen. 

Uteområdene har et lyst barrikadedekke med store plantekasser i cortén-stål. Plantekassene har stedvis benker integrert som en del av kanten. Beplantningen i plantekassene består av bunndekkende stauder og prydgress med oppstammede trær. Det er benyttet hovedsakelig norske arter. Prosjektet er miljøklassifisert i henhold til BREEAM-NOR EXCELLENT.

Grindaker sine oppgaver i prosjektet har vært detaljprosjektering samt faglig oppfølging i totalentreprisen.

Byggherre:    Skanska og Entra
Tidsrom:    2014 - 2017
Omfang:    3200 m² uteområde
Arkitekt:    Dyrvik Arkitekter AS
Entreprenør:    Skanska Norge AS

Alle foto: Damian Heinisch