Turveibru Griniveien

Bærum kommune ønsket en ny turvegbru over Griniveien for å koble sammen boligområdene på Østerås og Eiksmarka med Bærumsmarka. Turveibruen fungerer som vanlig gangbru på sommeren og som skibru på vinteren.

Det har vært et tett samarbeid mellom arkitekt, landskapsarkitekrt og bruingeniør for å få til en estetisk fin konstruksjon som samtidig er enkel og ikke for dominerende på stedet. Brua er laget som en prefabrikert konstruksjon for å enkelt kunne løftes på plass. Dette var ønskelig for å unngå at Griniveien måtte stenges over lengre tid. Brua er delt i to spenn av en søyle som ligger i samme liv som støyskjermen.

Grindaker har tegnet forprosjekt, detaljprosjekt og har bistått med oppfølging i byggeperioden.

Byggherre:  Bærum kommune
Tidsrom:   2015-2017
Kostnad:   Ca. 12.millioner
Entreprenør:  PEAB Anlegg
Arkitekt:   ØKAW Arkitekter
Rådgivere:  Dr. Ing. Olav Olsen AS

Alle foto: Damian Heinisch