Fellesprosjektet E6 Dovrebanen

Alle foto: Damian Heinisch