Landskapsarkitekturprisen 2016

Grindaker har fått hedrende omtale for Klosterenga økologiboliger i forbindelse med Landskapsarkitekturprisen 2016.