Barneminnelunden på Vestre gravlund

Les om barneminnelunden på Vestre gravlund i siste utgave av "Gravplassen".