Thorbjørn Egners plass

På vegne av Bymiljøetaten i Oslo kommune utarbeider Grindaker et forprosjekt for Thorbjørn Egners plass i samarbeid med Via Nova Plan og trafikk og Electronova. Forprosjektet skal se på muligheten for å gjøre om Thorbjørn Egners plass fra trafikkryss til torg og møteplass. 

Perspektiv: Grindaker