Oslo International School

Oslo International skole er totalrehabilitert gjennom flere byggetrinn og faser. Skolen rommer barnehage, barneskole og ungdomsskole. Det har vært viktig å skape ulike uterom som er tilpasset de forskjellige brukergruppene. I forbindelse med prosjektet er adkomstveien til skolen bygget om for å tilfredsstille kommunale krav og for å tilrettelegge for av- og påslipp fra bil og buss. Skolens uterom består av flere mer eller mindre adskilte rom. Et stort lukket atrium som brukes til stille sone og undervisning. 

Li Ungdomsskole

Rehabilitering og nybygg på Li skole (8-10 trinn). Prosjektet består av totalrenovering av eksisterende skolebygg inklusive utomhusarealer samt tre nye paviljonger. Parkering og adkomstsoner er også oppgradert.

Grindaker har vært med i prosjektet fra forprosjekt til ferdig anlegg.

Råholt Ungdomsskole

Råholt ungdomskole ligger i et skrånende åkerlandskap, hvor høydene er tatt opp i terrasser. Nivåene er gitt ulike funksjoner og uttrykk. På det nedre platået omgir en planting av fuglekirsebær parkeringsplassen. Det midtre platået består av en søtkirsebærlund, med sykkelparkering og ballplass.