Dr. Wendts Hage

Grindaker har vært engasjert av Thongård i forbindelse med planlegging av nytt torg, park og gårdsrom for boligprosjektet Dr. Wendts hage på Skårer i Lørenskog. Grindaker har tidligere vært engasjert i forbindelse med reguleringsplanarbeidet for det samme området i 2009. Den gangen var Grindaker ansvarlig for utarbeidelse av illustrasjonsplan.

Telthusbakken

Som en del av Gatebruksplanens overordnede mål om å gjøre Oslo sentrum mer tilgjengelig og attraktiv for myke trafikanter, var Telthusbakken prioritert for en oppgradering.

Sagabyen

Sagabyen er en ny bydel i Jessheim sentrum øst for jernbanestasjonen. Den tidligere tomta til Ullensaker Dampsag og høvleri er transformert til kollektivnært knutepunkt med boliger, næring, bygate, park, torg og plasser.

Rjukan torg

Grindaker deltok i den åpne konkurransen om Rjukan torg i 2013. Det historiske torget skal gis tilbake til Rjukans befolkning, fra å ha vært parkeringsplass i en årrekke. Torget skal romme konserter, markeder og ulike tilstelninger. Vannkraftbyen er kanditat på Unescos verdensarvliste. Her er flere verneverdige bygg som representerer samtiden de er bygget i, og flere kjente norske arkitekter har stått for arkitekturen.

Dag Hammarskjøldsvei

Ombyggingen av Dag Hammarskjølds vei ble meldt inn som et eget prosjekt til Oslopakke 3. Ring 3 ble lagt i Lørentunnelen som åpnet i 2013, og arbeidet med å bygge om Dag Hammarskjølds vei fra motorvei til lokalvei startet i 2014.

Barcode B11

Prosjektet inkluderer to tomtestriper, naturstripa og sykkelstripa, på hver side av MAD sitt boligbygg, som del av Barcode-rekken i Bjørvika. De smale tomtestripene er passasjer fra Dronning Eufemias gate i sør og Trelastgata i nord. Tilgrensende bygg er Visma-bygget i vest og ett av DNBs bygg i øst.

Skagerak Energi Porsgrunn

Skageraks nye hovedkvarter i Porsgrunn er et moderne kontorbygg som rommer fire bygningsvolum knyttet sammen med glassganger. Bygget følger vannets gang ned mot Porsgrunnselva og åpner seg i en åpen foaje med høye glassvegger. Uterommene består hovedsakelig i offentlige arealer.

Thomas Heftyes Plass

Prosjektet legger til rette for at Thomas Heftyes plass skal bli et møtested for beboerne i området. Elisenbergveien er stengt, taxiholdeplassen flyttet og plassen har fått et gjennomgående gulv i granitt. Plassen er hevet noe i nordvest. På denne måten dannes en flate, godt egnet for opphold og arrangementer. Den lille høydeforskjellen med mur og trapp gir et fysisk og visuelt skille mot Bygdøy Allé og Thomas Heftyes gate, som ytterligere vil forsterke plassrommet.

Knud Knudsens Plass

Ved sydenden av St. Hanshaugens parkdrag ligger Knut Knudsens plass og tar i mot gangtrafikk fra alle himmelretninger. Grindaker fulgte prosjektet fra skissestadiet til ferdig anlegg. Fra å være en taxiterminal og parkeringsplass, har det nå blitt en møteplass for byen.

Skøyen Torg

Næringsbygget mellom Karenslyst Allé og jernbanen ved Skøyen stasjon ble ferdigstilt i 2013. Torget foran hovedinngangen og fortauet langs Karenslyst Allé er opparbeidet som en del av prosjektet. Området utgjør siste del av en lang bygge- og utviklingsperiode i området.