Sluppen bru

Førstepremie i Plan- og designkonkurranse for ny Sluppen bru over Nidelva i Trondheim. Konkurransen ble vunnet i samarbeid med Plan arkitekter, Aas-Jakobsen AS og Via Nova Plan- og Trafikk AS. Gruppen er engasjert for videre arbeid med detalj- og reguleringsplan.

Microcosmus Marinius

Grindaker deltok i samarbeid med MMW i konkurranse for nytt maritimt vitensenter i Randaberg utenfor Stavanger. Med utgangspunkt i mytene, eventyrene og barns fascinasjon for sjøen og det ukjente foreslo vi et bygg inspirert av et sjømonster. Landskapet er formet ved å skrape bort jord og vekstlaget i områder, for å danne sporene etter monsterets ferd fra det mørke, stormende havet til tørt land hvor det har lagt seg til ro, – for denne gang.

Rjukan torg

Grindaker deltok i den åpne konkurransen om Rjukan torg i 2013. Det historiske torget skal gis tilbake til Rjukans befolkning, fra å ha vært parkeringsplass i en årrekke. Torget skal romme konserter, markeder og ulike tilstelninger. Vannkraftbyen er kanditat på Unescos verdensarvliste. Her er flere verneverdige bygg som representerer samtiden de er bygget i, og flere kjente norske arkitekter har stått for arkitekturen.

Bodø Rådhus

Bodø kommune inviterte høsten 2013 til åpen arkitektkonkurranse om nytt rådhus i Bodø sentrum med den hensikt å samlokalisere kommunes administrasjon som i dag er spredt på flere ulike steder. Grindaker deltok i konkurransen sammen med ØKAW Arkitekter.

Get a bike

Get A Bike – Break free! var en åpen konkurranse utlyst av Futurebuilt for å få Osloregionen til å bli den beste sykkelregionen i Europa.

Kiruna Stadshus

I forbindelse med de storstilte planene om å flytte store deler av Kiruna sentrum, ble det i 2012 utlyst en konkurranse om et nytt rådhus. Det gamle rådhuset lå innenfor sonen som ville kunne få setningsskader fra de dype gruvene under byen, og det ble bestemt å bygge et nytt rådhus i det nye Kiruna sentrum.