Alfaset Krematorium

Alfaset Krematorium

Bygg integrert i landskap

Arkitektene AS, Dyrvik Arkitekter AS og Grindaker AS Landskapsarkitekter vant i 2006 en nordisk arkitektkonkurranse om et nytt krematorium på Alfaset gravlund i Oslo.

Byggherre: Oslo kommune v/Gravferdsetaten
Tidsrom: 2014-2016
Omfang/kostnader: Ca. 40 mill
Arkitekt: Arkitektene AS, Dyrvik Arkitekter AS
Entreprenør: Braathen landskapsentreprenør Rådgivere: Via Nova Plan og trafikk AS, Electronova AS, Løvlien georåd AS, NGI

Alle foto: Damian Heinsich

Gjennom utviklingen av prosjektet er det lagt stor vekt ved hensynet til de pårørende og ansatte i tillegg til det rent tekniske og logistikken rundt prosessanlegget. Et av hovedgrepene har vært å utnytte de gitte forhold på tomten ved å integrere krematoriebygget i terrenget. Gresset løfter seg opp og går gradvis over i krematoriets grønne tak.

Gresset løfter seg opp og går gradvis over i krematoriets grønne tak.

Det er etablert gode adkomstsoner og plasser i tilknytting til bygget. I tillegg er det anlagt en skjermet atriumshage i tilknytning til ovnsrommet. I direkte anslutning til adkomsten fra Nedre Kalbakkvei er det etablert en stor parkeringsplass. Denne framstår som grønn med sitt dekke av gressarmering, store mansjurkirsebærtrær og med klippede bøkehekker som ramme.
Anlegget omkranses av den eldre etablerte tre- og buskvegetasjonen som gir anlegget en frodig og verdig ramme.

Grindaker har vært med i prosjektet fra konkurransefasen og helt til ferdig bygget anlegg.

Prosjektet var nominert til Statens byggeskikkpris i 2011.