Alta omsorgssenter

Alta omsorgssenter

Mellom natur- og kulturlandskap

Grindaker var prekvalifisert til konkurransen om nytt omsorgssenter i Alta sentrum. Den sentrale tomten er lokalisert i overgang mot natur- og kulturlandskap. De myke landskapsformasjonene i stor og liten skala i Alta, har gitt inspirasjon til å gjenskape et terreng med en organisk topografi dekket med stedegen vegetasjon. 

Byggherre: Alta kommune
Arkitekt: Grønmo arkitekter AS, Linje arkitektur AS og Architectopia

Stiføringer og plasser skjærer seg gjennom landskapsformene, og det dannes skjermede plasser og utsiktsplasser. Plassdannelsene har ulike tema som gir positive opplevelser for beboerne. Eksempelvis fugletitting, hugge ved, bålplass, utsiktsplass. Utenfor stien er det mulighet for å plukke bær og blomster.

På tomten er det bevart en sammenhengende gammel furuskog. Beboerne vil ha glede av skogen og gjennom en vandring på stien, samt god utsyn mot skogen fra det indre torget.

Omsorgssenteret skal være bolig for både unge, eldre og demente pleietrengende. Bygget inneholder tre ulike fløyer med boliggrupper, samt en boligdel for unge mennesker som har egne tilgjengelige uterom på terrengnivå. Alle boenhetene har direkte tilgang til et åpen, innvendig tun med ulike servicetilbud.