Birkebeiner Stadion

Birkebeiner Stadion

Skistadion på Lillehammer

Oppdraget med prosjektering av skistadion til OL på Lillehammer i 1994 ble tildelt ØKAW arkitekter og Grindaker landskapsarkitekter etter 1. premie i åpen arkitektkonkurranse. Anlegget består av en skiskytterstadion og en langrennsstadion som er bundet sammen med felles tribunevoller og arrangementshus. Arbeidet har bestått i utforming av stadionene i samarbeid med LOOC, nasjonale og internasjonale skiforbund og NRK. I tillegg innebar oppdraget utforming av tribuner samt oppføring av permanente og provisoriske bygninger. 

Byggherre: LOOC
Tidsrom:  1990-1993
Omfang/kostnader: 60 mill
Arkitekt:  ØKAW Arkitekter AS

Alle foto:  Damian Heinisch

I tillegg til stadion, tribuner og bygninger omfattet prosjektet også adkomstveier, parkeringsanlegg og skiløyper.

I det flate landskapet er det bygget tribunevoller, skytevoll og voll for innkomstspor. Dette har skapt intimitet på stadion, også etter OL. Det ble lagt vekt på bevaring av vegetasjon tett på anleggene samtidig som ny vegetasjon er etablert ved flytting av torver med stedlig vegetasjon.

Anlegget er også planlagt for etterbruk.

I det flate landskapet er det bygget tribunevoller, skytevoll og voll for innkomstspor.