Bispevika Dronninglunden

Bispevika Dronninglunden

Byhage ved fjorden

Grindaker er involvert i flere av prosjektene i forbindelse med OSUs utvikling av Bispevikaområdet i Oslo. Utbyggingsområdet består av åtte kvartaler med gårdsrom, takhager, havnepromenade, kanalrom, torg og plasser, samt bygater mellom kvartalene. Grindaker har jobbet fra forprosjekt til ferdig anlegg for Dronninglunden B2.

Byggherre: Oslo S Utvikling
Tidsrom: 2016-2019
Omfang/kostnader: 407 mill (kontraktssum for hele prosjektet)
Arkitekt: LOF Arkitekter
Entreprenør: AF Gruppen
Rådgivere: Dr.Tech. Olav Olsen, Multiconsult, AF Energi & Miljøteknikk, Fokus Rådgivning

Alle foto: Damian Heinisch

Allerede før prosjektet fikk navnet Dronninglunden var konseptet at gårdsrommet skulle fylles med vegetasjon, og at nødvendige bevegelsessoner ble som stier i det grønne. På grunn av en høy 1. etasje er boliginngangene hevet i byhagen, noe som gir spennende terrengforskjeller med trapper og ramper i landskapet.

Gulvet er en mosaikk av heller i gneis og partier med gjenbrukt gatestein funnet under utgraving i Bjørvika. Plantefeltene er definert av stålkanter som følger terrenget.

Beplantningen er inspirert av norsk natur med furu- og bjørketrær, mens det sentrale plantefeltet har rosablomstrende trær og stauder.

På taket er terrassen delt inn i ulike oppholdssoner med pergolaer, klatreplanter og opphøyet plantefelt med kystinspirert vegetasjon.