Bodø Rådhus

Bodø Rådhus

Nytt over gammelt

Bodø kommune inviterte høsten 2013 til åpen arkitektkonkurranse om nytt rådhus i Bodø sentrum med den hensikt å samlokalisere kommunes administrasjon som i dag er spredt på flere ulike steder. Grindaker deltok i konkurransen sammen med ØKAW Arkitekter.

Byggherre: Bodø kommune
Tidsrom: Høst 2013
Arkitekt: ØKAW Arkitekter

Nåværende rådhus omkranses av Bodø Domkirke, Postgården og Museet, som til sammen utgjør det viktigste området i Bodøs gjenreisningsarkitektur. Ny bygningskropp skal samle eksisterende rådhusbygg, nye funksjoner, inne og uterom under ett felles tak. Bankens valmtak er fjernet og loftsgulvet benyttet til Rådhusets nye kommunestyresal.

Rådhusets hovedinngang er lagt til Bankens vestside mot Torggata der terrenget er omarbeidet til en sydvestvendt sittetrapp. Et sammenhengende bygulv samler hele kvartalet og strekker seg i tillegg inn i byggets halvklimatiserte Rådhustorg. I tillegg til det særegne gulvet og trappeanlegget, er hovedelementet på rådhusplassen et vannspeil der vannet rolig renner over terskler og videre i en vannrenne.

Overflatevann fra tilstøtende arealer føres mot vannrenna. Krysningsmuligheter på tvers av vannrenna opprettholder åpenheten på tvers av plassen. Vannrenna fortsetter som et gjennomgående element nedover sentrumsallmenningen og ender i havet. Vegetasjonsfelt med trær og vaiende prydgress bryter opp og danner mindre rom på plassen.