Dælibekken

Dælibekken

Bekkeåpning

I forbindelse med oppgradering av veistrekningen E16 og lokalveier Sandvika til Vøyenenga i Bærum kommune ble Dælibekken gjenåpnet. Bekken, som i mange år har ligget i rør i den ca. 750 meter lange strekningen, har nå igjen fått se dagens lys langs Bærumsveien.

Byggeherre: Vegvesenet
Rådgivere: Asplan Viak, Aas Jakobsen
Entrepenør: Implenia Isachsen
Tidsrom: 2011-2019

Alle foto: Damian Heinisch

Bekken flyter gjennom flere titalls naturlige terskler i elvestein og via to nye dammer, før den til slutt ender opp i sitt utløp i Sandvikselva. Her er det også bygget en fisketrapp for å ivareta og tilrettelegge for nye gyteplasser i bekken. Bekkeløpet er plantet til med naturlig, stedegen bekkevegetasjon. Langs bekken følger også et nytt turstisystem som tilgjengeliggjør det nye landskapet for turgåere i området.