Eidsvoll 1814

Eidsvoll 1814

Tilbake i tid

I forbindelse med Grunnlovens 200- årsjubileum skulle Eidsvollsbygningen settes i stand slik anlegget i følge kildegranskningen antas å ha sett ut i 1814. Det samme gjaldt også i utgangspunktet for parken omkring, men på grunn av manglede kilder ble denne tilbakeført med utgangspunkt i Mortensens parkplan anno 1860.

Byggherre: Statsbygg
Tidsrom: 2007-2010
Ansvarlig historisk anlegg: Ingeborg Mellgren-Mathiesen

Alle foto: Damian Heinisch

Prosjektet omfatter utredning av tre alternativer for tilbakeføring på bakgrunn av kildegranskning og hagearkeologiske undersøkelser, utarbeidelse for parkplan med utgangspunkt i valgt alternativ,  utarbeidelse av treplan, kostnadsoverslag, samt skissering av løsninger for universell utforming av anlegget.

Ingeborg Mellgren-Mathiesen ved Arkadia landskap er fagansvarlig og har stått for den historiske tilnærmingen. Grindaker har primært utarbeidet illustrasjoner og prosjektert nye løsninger i henhold til de historiske rammene.

Grindaker har primært utarbeidet illustrasjoner og prosjektert nye løsninger i henhold til de historiske rammene.