Gardeleiren

Gardeleiren

Anlegg med grønt preg

Da den nye gardeleiren skulle bygges på Huseby ble det stilt strenge krav til reguleringen: Ingen bebyggelse skulle være over to etasjer og anlegget skulle ha et grønt preg. Det ble derfor valgt en løsning for indre leir hvor alle servicefunksjoner er plassert under et lokk. Oppå lokket ligger kaserner og undervisningsbygg.

Byggherre: Forsvarets bygningstjeneste
Tidsrom: 1983-1984
Entreprenør: O. Skaaret
Arkitekt: F.S Platou Arkitekter

Alle foto: Damian Heinisch

Eksersersplassen ligger på nedre plan og omkranses av lokket som et galleri. Rundt underetasjene, på yttersidene er det laget voller. Anlegget har en streng geometri hvor gangveiene og belegg følger byggeaksene. Eksersersplassen er rutet opp med striper av miljøstein og SF-stein i rutene, totalt 5.400 m2. Alle kjørearealer i underetasjen har også SF-stein belegg.

På lokket er det belegningsstein på gangarealer og gressarmeringsstein forøvrig, totalt 17.500 m2 grøntanlegg på dekke. Galleriet rammes inn av rekker med kirsebærtrær. Ute på vollene er det plantet større solitærtrær. Gårdsrommene er gitt en stram, nøktern form med ruter av belegningsstein og kirsebærtrær i gressarmering. Belegningsarealene har ensidige fall og ingen vertikale sprang. Alle vegetasjonsarealer har automatisk dryppvanningsanlegg. Grasvollene rundt anlegget har fall 1:1,4 og en streng geomatrisk form.