Get a bike

Get a bike

Break free

Get A Bike – Break free! var en åpen konkurranse utlyst av Futurebuilt for å få Osloregionen til å bli den beste sykkelregionen i Europa.

Initiativtager: Futurebuilt
Tidsrom: 2013
Samarbeidspartnere: OKRA landschapsarchitecten bv, Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V

For å gjøre sykling for alle en realitet er en endring av kultur nødvendig. For å endre kulturen må den fysiske virkeligheten i byen endres. Dette krever at sykkeltrafikken må planlegges på lik linje med biltrafikk og kollektivtrafikk. Sykling er ikke viktigere enn disse, men er like viktig. Derfor må alle transportformer planlegges på en integrert måte.

De ambisiøse målene som er ønsket vil aldri kunne oppnås ved kun å se på sykling eller etablering av sykkelinfrastruktur. Spesielt i den tette bystrukturen kreves en helhetlig og radikal strategi for å redusere rollen til bilen og øke rollen til sykkelen. I tillegg trengs det politisk vilje til gjennomføring.

I konkurransen valgte vi å se på den overordnede strukturen i Oslo by. Vårt forslag gikk blant annet ut på å utøke de bilfrie områdene og å forby gjennomkjøring for biltrafikk.

Foreløpig har sentrum meget god tilgjengelighet for biltrafikk og kollektivtrafikk, men på grunn av det er sykling ikke veldig attraktivt i sentrum av byen. Økt prioritet for sykling, og en god struktur for de ulike nettverkene, vil bli brukt for å gjøre sykling til en mer attraktivt måte og komme til sentrum. Bilen skal få en mindre attraktiv eller åpenbar rolle i bybildet.

Konkurranseforslaget viser nye overordnede strukturer for byen i tillegg til å gi helt konkrete forslag til ombygging av gater i sentrum.
Forslaget fikk 3. premie i konkurransen og har i ettertid ført til videre arbeid med prosjektet for Oslo kommune.